Välkommen till A W von Liewens donationsfond

Det enda fotot kvar på Annette.

Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donationsfond delar årligen ut stipendier till unga flickor mellan 16 och 20 år samt nygifta par bosatta inom Bäckseda sockens gränser.

Detta initiativ, till minne av Annette von Liewen, upprättades av hennes föräldrar efter hennes tragiska bortgång vid 17 års ålder.

Stipendierna tilldelas på midsommardagen varje år och utgör en gåvolott till stöd för unga människor i Bäckseda.

Välkommen att ansöka om stipendiet om du uppfyller kraven.

Kort bakgrund

Annette Wilhelmina von Liewen, född 1820, var dotter till friherre Malte och friherrinnan Annette Caroline von Liewen. Hon blev förälskad i en löjtnant vid 15 års ålder, men förhindrades från att vara med honom av sin far. Efter att hon insjuknade i lunginflammation avled hon vid 17 års ålder. För att hedra henne skapade hennes föräldrar en donationsfond, Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donationsfond, som delar ut stipendier till nygifta par och unga flickor bosatta inom Bäckseda socken varje midsommardag.

Vem kan ansöka?

Sedan 1994 har 30 gåvolotter delats ut årligen, med en summa på 6800 kr per lott år 2023. Behöriga att ansöka inkluderar flickor mellan 16-20 år bosatta inom Bäckseda församlings gamla gränser samt vigda par som gifte sig under utdelningsåret eller året innan och är folkbokförda inom den gamla sockengränsen. Ansökan kan lämnas in året runt, senast april månads utgång utdelningsåret, och annonseras i dagspressen och på sociala medier.

Skicka in din ansökan här.

Aktuellt

En annons ligger uppe på Vetlanda Posten samt deras partners som ser ut så här: