Ansökan

För att ansöka om stipendium från Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donationsfond måste du vara behörig enligt följande kriterier:

  1. Flickor mellan 16-20 år som är bosatta inom Bäckseda församlings (sockens) gamla gränser (fram till den del av Trädgårdsgatan i Vetlanda).
  2. Vigda par som gifte sig under utdelningsåret eller året innan, oavsett var vigseln ägde rum, men måste vara folkbokförda inom den gamla sockengränsen (fram till den del av Trädgårdsgatan i Vetlanda) vid utdelningstillfället.
  3. Skall medverka på plats vid utdelning av stipendierna som sker i samband med midsommardagens gudstjänst i Bäckseda kyrka.

Ansökningar kan lämnas in under hela året, men måste vara inlämnade senast den sista april månaden utdelningsåret. Annonsinformation publiceras i dagspressen och på sociala medier.

För att ansöka, skicka ett brev till fonden där du uttrycker ditt intresse för stipendiet. Bifoga även ett personbevis. Du kan skriva ut eller beställa ditt personbevis online.

Ansökan

Skicka ett brev till adressen nedan och bifoga ditt personbevis så återkommer vi inom kort med mer information angående din ansökan.

Stiftelsen A W von Liewens donationsfond
c/o Ola Axeland
Golfrundan 19
574 39 Vetlanda