Bakgrund

Annette Wilhelmina von Liewens donationsfond grundades av familjen Von Liewen till minne av deras enda barn, Annette Wilhelmina von Liewen, som tragiskt gick bort vid en ålder av sjutton år.

Fondens syfte är att hedra Annettes minne genom att främja utbildning och stödja unga människor i Bäckseda socken. Stipendier delas årligen ut till två kategorier av individer: gifta par och unga flickor mellan 16 och 20 år som är bosatta inom Bäckseda sockens gränser.

Denna generösa gest från familjen Von Liewen syftar till att skapa möjligheter och uppmuntra framtidshopp i samhället. Fondens verksamhet kulminerar under midsommardagen, då stipendierna delas ut i Bäckseda kyrka.

Hur kom donationsfonden till?

Donationsfonden, känd som Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donationsfond, etablerades som en hyllning till Annette Wilhelmina von Liewen av hennes föräldrar, Malte och Annette von Liewen. Efter Annettes tragiska bortgång vid endast 17 års ålder till följd av en svår lunginflammation och olycklig kärlek, beslutade hennes föräldrar att skänka tillgångar till Bäckseda socken. Dessa medel skulle användas för att skapa en donationsfond, där nygifta par och unga flickor inom socknens gränser kunde få stipendier, kallade gåvolotter, för att stödja deras framtid och drömmar.

Vem leder donationsfonden idag?

Donationsfonden leds idag av en styrelse som beslutar om ansökningarna men även ansvarar för den skog som är i fondens ägo.

Hur förvaltas fonden?

Donationsfonden fick även skog när testamentet skrevs av Von Liewens. Donationsfonden sköter och ansvarar för denna skog i Bäckseda socken vilket stöttar stipendierna. Donationsfonden får enligt stadgarna inte investera i t.ex aktier och värdepapper men får avverka och sälja skog som man sedan planterar ny skog på.

Styrelsen

Ordförande: Anders Bengtsson (anders.bengtsson@vetlanda.se)
Sekreterare: Ola Axeland
Kassör: Lennart Samefors
Ledamöter: Emanuel Henrysson, Nils-Erik Olofsson

Hur ansöker man?

Läs mer om ansökan här.